Lubang yang penuh dengan kebaikan yang pekat dan lembut.

Lubang yang penuh dengan kebaikan yang pekat dan lembut.

DigaliPergi